Pankrot

Pankrot on võlgniku kohtuotsusega väljakuulutatud maksejõuetus. Võlgnik on maksejõuetu, kui ta ei suuda rahuldada võlausaldaja nõudeid ja see suutmatus ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine. Juriidilisest isikust võlgnik on maksejõuetu ka siis, kui võlgniku vara ei kata tema kohustusi ja selline seisund ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine.

Pakume Teile järgnevaid teenuseid:

  • Pankrotihoiatuste ja pankrotiavalduste koostamine
  • Teie huvide esindamine pankrotimenetlustes
  • Konsultatsioon ja nõustamine pankrotimenetlustes
  • 20+ aastat kogemust
  • Suhtekorraldus pankrotimenetluse ajal,

Helista ja broneeri aeg tasuta konsultatsioonile.