• OÜ Likvideerimisteenused

  firmade likvideerimisele

  spetsialiseerunud õigusbüroo.

  Premium klassi teenused

  aastast 1997.

 • Likvideerimine – Äritegevuse lõppemine, äritegevuses ebaõnnestumine, maksejõuetuse tekkimine, ebarahuldav raamatupidamine, konfliktid osanike/aktsionäride, juhatuse liikmete vahel vms.
 • Firmades ost – Probleemsete firmade ost. Teie ettevõtte äritegevus ei paku Teile enam rõõmu ja rahulolu, müüge oma ettevõte meile.
 • Pankrot – Võlgnik on maksejõuetu, kui ta ei suuda rahuldada võlausaldaja nõudeid ja see suutmatus ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine.
 • Raamatupidamisteenused

Pankrot

Pankrot on võlgniku kohtuotsusega väljakuulutatud maksejõuetus. Võlgnik on maksejõuetu, kui ta ei suuda rahuldada võlausaldaja nõudeid ja see suutmatus ei ole võlgniku majanduslikust olukorrast tulenevalt ajutine.

Likvideerimine

Ettevõte likvideerimise põhjused võivad olla erinevad: äritegevuse lõppemine, äritegevuses ebaõnnestumine, maksejõuetuse tekkimine, ebarahuldav raamatupidamine, konfliktid osanike/aktsionäride, juhatuse liikmete vahel vms.

Firmade ost

Probleemsete firmade ost. Teie ettevõtte äritegevus ei paku Teile enam rõõmu ja rahulolu, müüge oma ettevõte meile, et saaksite ise tegeleda tööga, mis on kindlasti tulemuslikum kui ettevõtte likvideerimisega igapäevane tegelemine.