Likvideerimine

Ettevõtte likvideerimise põhjused võivad olla erinevad:

  • äritegevuse lõppemine
  • äritegevuses ebaõnnestumine
  • maksejõuetuse tekkimine
  • ebarahuldav raamatupidamine
  • konfliktid osanike/aktsionäride, juhatuse liikmete vahel vms

Vastavalt seadusele on likvideerimise otsustamine osanike/aktsionäride pädevuses. Otsuse poolt peab olema vähemalt 2/3 osanikest/aktsionäridest. Likvideerimise alustamisel nimetatavad osanikud/aktsionärid ettevõttele likvideerija. Vastav kanne tehakse Äriregistrisse. Samuti võivad osanikud/aktsionärid likvideerija määramiseks pöörduda avaldusega kohtusse.

Likvideerimismenetluse kestvus on ca 7 kuud. Likvideerimismenetluse ajal tuleb järgida seadusandja poolt kehtestatud korda: koostada likvideerimisaruanne, informeerida võlausaldajaid, müüa vara, sisse nõuda debitoorsed nõuded jne.

Likvideerimise lõpetamisel koostab likvideerija lõpparuande ja vara jaotusplaani. Juhul, kui äriühingul ei jätku vara kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamiseks tuleb viivitamatult esitada avaldus kohtule maksejõuetuse (pankroti) väljakuulutamiseks.

Osanikud (aktsionärid) on kohustatud ühingu likvideerima (või suurendama kapitali seaduses ettenähtud alampiirini), kui ühingul on netovara vähem, kui pool osa-või aktsiakapitalist või vähem, kui põhikirjas märgitud suurus. Nimetatud kohustuse mittejärgimine võib tuua kaasa vastutuse seaduses ettenähtud korras.

Jätke firma likvideerimisega seotud asjaajamised OÜ Likvideerimisteenused hooleks, et Teil endal oleks rohkem aega tegeleda alaga mida te kindlasti paremini valdate ja mis on Teile tulusam.

Oleme veendunud, et suudame olla abiks Teie ettevõte likvideerimisel.

Helista ja broneeri aeg tasuta konsultatsioonile.