Konkurssi

Konkurssi on oikeuden päätöksellä todettu velallisen maksukyvyttömyys. Velallinen on maksukyvytön, mikäli hän ei pysty täyttämään velkojan vaateita ja kykenemättömyys ei ole velallisen taloudellisen tilanteen johdosta väliaikaista. Velallisena oleva oikeushenkilö on maksukyvytön myös silloin, kun velallisen varat eivät riitä hänen velkojensa maksuun ja kyseinen tilanne ei ole velallisen taloudellisen tilanteen johdosta väliaikaista.

Tarjoamme teille seuraavia palveluja:

  • Кonkurssivaroitusten ja konkurssihakemusten laatiminen
  • Etujenne edustaminen konkurssimenettelyssä
  • Konsultointi ja neuvonta konkurssimenettelyssä
  • Suhdetoiminta konkurssimenettelyn aikana
  • 20+ vuoden kokemus

Soita ja varaa aika ilmaiseen konsultointiin.