Selvitystilaan asettaminen

Yrityksen selvitystilaan asettamisen syyt voivat olla erilaisia:

  • liiketoiminnan loppuminen
  • liiketoiminnan epäonnistuminen
  • maksukyvyttömyys
  • huono kirjanpito
  • konfliktit osakkaiden/osakkeenomistajien tai hallituksen jäsenten välillä yms.

Selvitystilaan saattamisesta päättäminen kuuluu lain mukaan osakkaiden/osakkeenomistajien toimivaltaan. Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että sitä kannattaa vähintään 2/3 osakkaista/osakkeenomistajista. Yritystä selvitystilaan asetettaessa nimittävät osakkaat/osakkeenomistajat yritykselle selvitysmiehen. Vastaava merkintä tehdään Viron kaupparekisteriin (Äriregister). Osakkaat/osakkeenomistajat voivat jättää hakemuksen tuomioistuimelle selvitysmiehen määräämiseksi.

Selvitysmenettely kestää noin seitsemän kuukautta. Selvitysmenettelyn aikana tulee noudattaa lainsäätäjän asettamaa järjestystä: laatia aloitustase, ilmoittaa velallisille, myydä omaisuutta, periä saatavia jne.

Selvitysmies laati selvityksen päätyttyä lopputilityksen ja omaisuuden jakosuunnitelman. Mikäli yhtiön rahat eivät riitä kaikkien velkojien vaateiden maksamiseen, on oikeudelle esitettävä viipymättä maksukyvyttömyyden toteamista koskeva hakemus (konkurssihakemus).

Osakkaat (osakkeenomistajat) ovat velvollisia purkamaan yhtiön (tai korottamaan osakepääomaa laissa säädetyn vähimmäismäärän mukaiseksi), mikäli yhtiön nettovarallisuus on vähemmän kuin puolet osuus- tai osakepääomasta tai vähemmän kuin yhtiöjärjestykseen merkitty suuruus.  Kyseisen velvollisuuden rikkomisesta saattaa seurata laissa säädetty vastuu.

Jättäkää yrityksen selvitystilaan asettamiseen liittyvien asioiden hoito Likvideerimisteenused OÜ:n huoleksi, jotta teillä olisi enemmän aikaa hoitaa tehtäviä, joita hallitsette varmasti paremmin ja jotka ovat tuottoisampia.

Olemme varmoja, että pystymme auttamaan teitä yrityksenne selvitystilaan asettamisessa.

Soita ja varaa aika ilmaiseen konsultointiin.