• Selvitystilaan asettaminen – Yrityksen selvitystilaan asettamisen syyt voivat olla erilaisia: liiketoiminnan loppuminen liiketoiminnan epäonnistuminen maksukyvyttömyys huono kirjanpito konfliktit osakkaiden/osakkeenomistajien tai hallituksen jäsenten välillä yms.
  • Yritysten osto – Ongelmallisten yritysten osto. Jos yrityksenne liiketoiminta ei tuota enää iloa ja tyydytystä, myykää yrityksenne meille, jotta voitte keskittyä sellaiseen työtä, joka on varmasti tuloksellisempaa kuin yrityksen selvitystilaan liittyvät jokapäiväiset toimet.
  • Konkurssi – Velallinen on maksukyvytön, mikäli hän ei pysty täyttämään velkojan vaateita ja kykenemättömyys ei ole velallisen taloudellisen tilanteen johdosta väliaikaista.
  • Perintäpalvelut

Konkurssi

Konkurssi on oikeuden päätöksellä todettu velallisen maksukyvyttömyys. Velallinen on maksukyvytön, mikäli hän ei pysty täyttämään velkojan vaateita ja kykenemättömyys ei ole velallisen taloudellisen tilanteen johdosta väliaikaista. Velallisena oleva oikeushenkilö

Selvitystilaan asettaminen

Yrityksen selvitystilaan asettamisen syyt voivat olla erilaisia: liiketoiminnan loppuminen liiketoiminnan epäonnistuminen maksukyvyttömyys huono kirjanpito konfliktit osakkaiden/osakkeenomistajien tai hallituksen jäsenten välillä yms.

Yritysten osto

Ongelmallisten yritysten osto. Jos yrityksenne liiketoiminta ei tuota enää iloa ja tyydytystä, myykää yrityksenne meille, jotta voitte keskittyä sellaiseen työtä, joka on varmasti tuloksellisempaa kuin yrityksen selvitystilaan liittyvät jokapäiväiset toimet.